Waarom HEALTi

HEALTi is opgericht omdat een ‘gezondheidstransitie’ nodig én gaande is. Het huidige gezondheids(zorg)systeem is niet volhoudbaar. Dat zie je aan de toename van zorgkosten, chronisch zieken, psychische problemen en gezondheidsverschillen. Steeds meer mensen en organisaties nemen daarom initiatief om de gezondheid van deze en volgende generaties fundamenteel te verbeteren. HEALTi wil deze initiatiefnemers steunen en versterken. HEALTi staat voor HEALTh Transition initiatives: radicaal nieuwe ideeën en praktijken die bijdragen aan een systeemverandering / kanteling / transformatie / transitie van het ‘gezondheidssysteem’.

Wat doet HEALTi

HEALTi verkent, deelt en verbindt initiatieven voor een gezondheidstransitie. HEALTi biedt expertise en inspiratie uit duurzame ontwikkeling, transitiekunde en holistische gezondheid. HEALTi kijkt vanuit een lange termijn, complex systeem perspectief. HEALTi richt zich op een breed ‘gezondheidssysteem’ dat voldoet aan de behoefte aan goede gezondheid van de héle bevolking en de héle mens. HEALTi wil bijdragen aan inzicht in het huidige gezondheids(zorg)systeem, het duiden en beïnvloeden van fundamentele veranderingen (transities, kantelpunten, etc.), maatschappelijk bewustzijn en netwerkvorming op het gebied van de ‘gezondheidstransitie’.

Wie is HEALTi

HEALTi is opgericht door Suzanne van den Bosch (SUSi), onafhankelijk onderzoeker, adviseur en facilitator. Suzanne is opgeleid als Industrieel Ontwerper / Innovatiemanager (TU Delft, 2004) en gepromoveerd in Transitiekunde (DRIFT, 2010). Ze heeft 20 jaar ervaring met duurzame ontwikkeling, 15 jaar ervaring met ‘duurzaamheidstransities’ en 10 jaar ervaring met ‘zorgtransities’. De komende tijd wil ze werk maken van de ‘gezondheidstransitie’. HEALTi werkt graag samen met initiatiefnemers / friskijkers / dwarsdenkers / opschudders / pioniers en visionairen op het gebied van een duurzame, gezonde samenleving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *