Waarom HEALTi

HEALTi is opgericht omdat een ‘gezondheidstransitie’ nodig én gaande is. Een radicale verschuiving in de manier waarop de behoefte aan gezondheid van huidige én toekomstige generaties wordt vervuld.

Het gezondheidszorg-systeem loopt tegen grenzen aan. Dat zie je aan de toename van zorgkosten, chronisch zieken, psychische problemen en gezondheids-verschillen. HEALTi wil bijdragen aan het opbouwen van een breder ‘gezondheidssysteem’: het geheel aan actoren dat actie onderneemt op het gebied van gezondheid. 

HEALTi staat voor HEALTh Transition initiatives: radicaal nieuwe ideeën en praktijken die bijdragen aan een systeemverandering / kanteling / transformatie / transitie van het gezondheidssysteem.

Steeds meer mensen en organisaties nemen initiatief, d.m.v. vernieuwend onderzoek, innovatieve programma’s, projecten, producten en diensten voor een structurele verbetering van onze gezondheid.

Wat doet HEALTi

HEALTi steunt initiatiefnemers in de gezondheidstransitie. HEALTi is in 2018 begonnen met het verkennen, verbinden en delen van HEALTh Transition initiatives. De komende tijd focust HEALTi op initiatieven op het raakvlak van voeding, leefomgeving en leefstijl. HEALTi biedt onafhankelijk onderzoek & advies, onderwijs & training en kennisdeling & netwerkvorming. 

HEALTi kijkt vanuit een lange termijn, complex systeem perspectief naar het ‘gezondheidssysteem’. Hoe verandert het denken over gezondheid? Waar zien we al nieuwe praktijken opkomen? Welke structurele veranderingen zijn nodig? Wie zijn hierin initiatiefnemers of ‘koplopers’? Welke ontwikkelingen kunnen de gezondheidstransitie versterken of vertragen?

Uiteindelijk doel van HEALTi is bijdragen aan maatschappelijk bewustzijn, visievorming, opschaling van baanbrekende initiatieven en gezamenlijk maximale impact creëren op de gezondheidstransitie.  

Wie is HEALTi

HEALTi is opgericht door Suzanne van den Bosch. Suzanne is al 15 jaar transitie-wetenschapper, waarvan 7 jaar als zzp’er. Ze heeft ervaring als toekomstverkenner, onderzoeker, adviseur, facilitator, docent en trainer. Haar expertise is systeeminnovatie, duurzaamheids-transities en opschaling van transitie-experimenten.

Net als duurzaamheid, is ‘gezondheid’ een grote maatschappelijke opgave, waarvoor we op verschillende niveaus verantwoordelijkheid moeten nemen (wereldwijd, nationaal, regionaal, lokaal). HEALTi werkt graag samen met pioniers/ friskijkers/ dwarsdenkers/ opschudders en visionairen op het gebied van een duurzame, gezonde samenleving. Een samenleving met gezonde individuen, organisaties, gemeenschappen, regio’s,  en een gezonde planeet. 

Suzanne woont in Noordwijk aan Zee met haar man en 3 kinderen. Ze is hier betrokken bij diverse gezondheids-initiatieven i.s.m. andere bevlogen mensen uit de Duin- & Bollenstreek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *